Privacy Policy AVE Medischpedicure Praktijk

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door AVE Medisch Pedicurepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–         Administratieve doeleinde;

–         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

–         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AVE Medisch Pedicurepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–         Voornaam;

–         Tussenvoegsel;

–         Achternaam;

–         Meisjesnaam;

–         Adres;

–         Postcode en woonplaats;

–         (Zakelijk) Telefoonnummer;

–         (Zakelijk) E-mailadres;

–         Geslacht;

–         Naam huisarts of behandelend arts;

–         Nummer zorgverzekering;

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor AVE Medisch Pedicurepraktijk. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. 

Uw persoonsgegevens worden door AVE Medisch Pedicurepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

–         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.